ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ως Διευθυντής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), έχω την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο Δ.Π.Μ.Σ. και στους ηλεκτρονικούς χώρους του.

Το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. προέκυψε ύστερα από τη γόνιμη συνεργασία των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα – Ανδρικός και Γυναικείος Παράγοντας» ήρθε να καλύψει την αλματώδη ανάπτυξη της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας που εφαρμόζεται στην Υπογονιμότητα όπου κατέστησε υποχρεωτική τη συνεχή και σε βάθος τη Δια Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση, πάνω στις σύγχρονες και νεότερες γνώσεις της Βιοτεχνολογικής Επανάστασης, στον Τομέα της Υγείας. Το Δ.Π.Μ.Σ. απευθύνεται όχι μόνο στους απόφοιτους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής αλλά και στους περισσότερους επαγγελματίες Υγείας – Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα – που στελεχώνουν ή πρόκειται να στελεχώσουν Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή/και να ασχοληθούν με την έρευνα στο αντικείμενο της Αναπαραγωγής του Ανθρώπου.

Πιο αναλυτικές πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. θα βρείτε στην Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Παρασκευή 08 Μαρτίου 2024 και ώρα 17:00

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ;

3 εξάμηνα

ΠΟΣΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΧΕΙ;

90 πιστωτικές μονάδες ECTS

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ;

Ελληνική

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ;

MSc in Applications of Biomedical Technology in Infertility - Male and Female Factor

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  • Αποφοίτους Βιοϊατρικών Επιστημών, Ιατρικής, Επιστημών Υγείας που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Τεχνολογία της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Επαγγελματίες Υγείας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
  • Eξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΤΙΜΗΣΩ

Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα είναι σε θέση να:

  • υλοποιούν ερευνητικό έργο αιχμής, ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των Κέντρων Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους,
  • αναπτύσσουν ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και να επιλύουν καταστάσεις που προκύπτουν στον εργαστηριακό έλεγχο της υπογονιμότητας ή να τις προλαμβάνουν, προτού προκύψουν,
  • αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με ένα ευρύ φάσμα ειδικών στα Κέντρα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
  • οδηγηθούν σε σπουδές Γ’ Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΩΣ 15-02-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Γενετική της Υπογονιμότητας

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μεθόδους που διευκολύνουν την κατανόηση της σύγχρονης προσέγγισης στη γενετική διερεύνηση της υπογονιμότητας στον άνθρωπο.

Δομή και Λειτουργία του Αναπαραγωγικού Συστήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές/τριες, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, μεθόδους που διευκολύνουν την κατανόηση της φυσιολογίας και παθολογίας του ανδρικού γεννητικού συστήματος.

Μεθοδολογία της Έρευνας – Βιοστατιστική

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις βασικές αρχές σχεδιασμού κλινικών και επιδημιολογικών μελετών, καθώς επίσης και με τις βασικές αρχές συγγραφής, υποβολής σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και συνέδρια καθώς και παρουσίασης επιστημονικής εργασίας. Ο γόνιμος συνδυασμός της θεωρίας και της πρακτικής άσκησης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.

Νομικά – Ηθικά Ζητήματα στην Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Σκοπός είναι να εξοικειωθεί ο φοιτητής με πρωτόγνωρα και πολύπλοκα ηθικά ζητήματα που εγείρονται από την εφαρμογή των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τα οποία προκαλούν νέα ήθη στην ανθρώπινη αναπαραγωγική λειτουργία και ζωή και θέτουν σε αναμφισβήτητη δοκιμασία τα ηθικά αντανακλαστικά των σύγχρονων κοινωνιών. Οι μέθοδοι Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής εγείρουν ενστάσεις και ηθικά διλήμματα, άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και με τη διατάραξη της παραδοσιακής οικογενειακής δομής, δημιουργώντας νέες εναλλακτικές μορφές οικογένειας. Οι επιφυλάξεις αυτές εντοπίζονται στους προβληματισμούς των βιολόγων, των γιατρών, των νομικών, των εκκλησιαστικών φορέων, καθώς και των φιλοσόφων και κοινωνιολόγων, με σκοπό την αναζήτηση ισορροπιών μεταξύ του συλλογικού και του ατομικού συμφέροντος.

Συμβουλευτική στην Yπογονιμότητα

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδίκευσης που στοχεύει να προσφέρει στον φοιτητή, την γνώση για την κατανόηση και διαχείριση κλινικών και ψυχολογικών θεμάτων που αφορούν την υπογονιμότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και να τους προσφέρει την δεξιότητα και ικανότητα να αξιολογούν την κλινική και ψυχική υγεία των υπογόνιμων ασθενών. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις, κλινικές και γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες ώστε να μπορούν να αξιολογούν την κλινική υγεία και να αναγνωρίζουν τα προβλήματα ψυχικής και συναισθηματικής υγείας των υπογόνιμων ασθενών προκειμένου να συμβάλουν στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους και στην άμεση παραπομπή αυτών των καταστάσεων σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας.

In vitro Ανάπτυξη Εμβρύων – Κυτταροκαλλιέργειες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και των σύγχρονων εξελίξεων των βιοϊατρικών επιστημών είναι μια καινοτομία, μια πραγματική επανάσταση που μεταφέρει όμως την άφιξη στον κόσμο ενός ανθρώπου από το επίπεδο των καθαρά διαπροσωπικών σχέσεων του ζευγαριού στο επίπεδο ενός απρόσωπου εργαστηρίου, υποκαθιστώντας δηλαδή τους φυσικούς νόμους για τεκνοποίηση με ατομικές επιλογές εξειδικευμένων επιστημόνων.

Εργαστηριακή Διερεύνηση Σπέρματος

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις εξετάσεις που απαιτούνται για την διερεύνηση του ανδρικού παράγοντα στην υπογονιμότητα, να γνωρίζει να εκτελεί την γενική εξέταση σπέρματος, να ξέρει να κατεργάζεται δείγματα σπέρματος για να βελτιωθούν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και να είναι κατάλληλα για σπερματέγχυση, να γνωρίζει και να εκτελεί βασικές λειτουργικές εξετάσεις σπέρματος, να γνωρίζει και να εκτελεί βιοχημικές εξετάσεις του σπέρματος και τέλος να γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους κρυοσυντήρησης σπερματοζωαρίων.

Κλινική και Εργαστηριακή Διερεύνηση της Γυναίκας

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των φοιτητών με τις βασικές εργαστηριακές και κλινικές μεθόδους αναγνώρισης και εντοπισμού παθολογικών καταστάσεων που αφορούν τη γυναικεία γονιμότητα και εμποδίζουν την αυτόματη σύλληψη.

Σεξουαλική Δυσλειτουργία

Το μάθημα αυτό αποτελεί μάθημα ειδικευσης που στοχεύει να προσφέρει στον φοιτητή, την γνώση για την κατανόηση και διαχείριση κλινικών και ψυχολογικών θεμάτων που αφορούν την σεξουαλική δυσλειτουργία και να τους προσφέρει την δεξιότητα και ικανότητα να αξιολογούν την κλινική και ψυχική υγεία των ασθενών με σεξουαλική δυσλειτουργία και την διασύνδεση αυτής με την αναγκαιότητα υποβολής σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τρόπος ζωής και Υπογονιμότητα

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες τις πιθανές επιβαρύνσεις των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής στην ανδρική γονιμότητα. Επιπλέον, να μπορούν να αξιολογήσουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης προβλημάτων υπογονιμότητας μέσω υιοθέτησης διαφορετικών συνηθειών.

Πρακτική Άσκηση

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας εργαστηρίων και κλινικών που εξειδικεύονται στην θεραπεία και πρόληψη της ανθρώπινης υπογονιμότητας. Για τον σκοπό αυτό θα μπορεί να κάνει πρακτική άσκηση σε κάποιον από τους ακόλουθους φορείς:

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η αναμόχλευση και η επισκόπηση της μέχρι τώρα αποκτηθείσας γνώσης, η οριοθέτηση και η μελέτη κάποιου προβλήματος, η ερμηνεία κάποιο φαινομένου ή κατάστασης και ο συνδυασμός των παραπάνω, ανάλογα με το θέμα και την ικανότητα του φοιτητή στην ανάλυση, τη σύνθεση και τη λογική επεξεργασία των δεδομένων. Οι συνηθέστερες προσεγγίσεις είναι η ερευνητική βιβλιογραφική εργασία, το πείραμα, η μελέτη διαφόρων περιπτώσεων και οι δημοσκοπήσεις.

Ώρες διδασκαλίας Παρασκευή και Σάββατο

Τα θεωρητικά μαθήματα και τα εργαστήρια διδάσκονται Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 11:00-15:00 για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο σπουδών.
Στο Γ΄ εξάμηνο διδάσκονται εξειδικευμένα σεμινάρια που αφορούν τον τρόπο ζωής και την υπογονιμότητα κάθε Παρασκευή 17:00-21:00.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΩΝ

UNIWA Webmail

UNIWA eClass

Ακαδ. Ταυτότητα

UNIWA IBM SPSS

UNIWA FileSender

Εγχειρίδια Υπηρ. NOC

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ